Try our conversational search powered by Generative AI!

Arve fra CategoryTree

Vote:
 
Har lagd en user control som arver fra CategoryTree, men får aldri noen forekomster i Categories. Noe spesielt man må ta hensyn til her? (En std. CategoryTree med samme attributt-oppsett viser kategorier.)
#12097
Jun 22, 2004 7:21
Vote:
 
CategoryTree är en web custom control(.cs), dvs du kan inte ärva från den på en user control (.ascx). Hursomhelst, Categories-listan på PropertyTree kommer inte populeras förrän CreateChildControls anropas. Är det bara kategorierna du är ute efter kan man ladda dom själv rätt enkelt: using EPiServer.DataAbstraction; Category rootCat = Category.Find("MyTreeRoot"); IList categories = rootCat.GetList();
#13644
Jun 22, 2004 8:55
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.