Try our conversational search powered by Generative AI!

Formateringen i DHTMLEditor.

Vote:
 
Finns det någon möjlighet att ändra de förvalda formateringarna i högerklicksmeny'n i editorn?. Önskemål finns från kund att lägga in valda delar av deras css i formateringslistan. Gäller för ver 4.30 & dhtml-editorn. mvh Mikael Wänberg
#12095
Jun 21, 2004 15:05
Vote:
 
Det är relativt enkelt att ändra formateringsvalen i högerklicksmenyn. Om ni vill ändra eller ta bort de förvalda alternativen, redigera /styles/Editor.css. Alla klasser som har attributet EditMenuName visas i formateringsmenyn, så om ni vill lägga till egna formateringar så räcker det med att lägga till EditMenuName-attributet. "Värdet" på EditMenuName är formateringsnamnet som visas i menyn. Om ni föredrar att inte modifiera Editor.css så kan ni definiera en egen css-fil som editorn använder istället, enligt följande: 1. Skapa ny css eller kopiera Editor.css och ändra i kopian. Spara filen i styles-katalogen med unikt namn, t ex "/styles/CustomFormats.css". 2. Skapa ny egenskap (namn "PageEditCSS", datatyp: string <= 255). Egenskapen kan finnas på en enstaka sidtyp, alternativt dynamisk egenskap (slår igenom på hela grenar). 3. Definiera värdet på PageEditCSS som relativ sökväg till css-filen som skapades i (1) ovan, t ex "/styles/CustomFormats.css".
#13641
Jun 21, 2004 16:04
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.