SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Modifiera formulärdata?

Vote:
 
Hej! Är det på något sätt möjligt att lägga till fältdata i ett formulär efter det postats till servern men innan man hanterar det med FormAction.PostedAction()? Egentligen behöver jag en möjlighet att i checkboxar ha ett value som inte är samma som texten som visas efter checkboxen, men då jag inte hittat någott sätt att göra det så antar jag att en lösning skulle kunna vara att på något sätt lägga till extra data innan det postas. Alternativt att själv bygga upp en egen web request och skicka iväg... Men jag hade föredragit att använda EPiServers egen funktionalitet för sådant om det alls är möjligt. /Patrik
#12267
Apr 25, 2005 16:37
Vote:
 
Jeg laget noe lignende, ved å legge til et eget input felt ("Reference") i skjemaet med en egen CSS-klasse (.invisible) som gjordet feltet usynlig for bruker. I fra C# koden kunne jeg så søke meg frem til riktig felt ved først å søke og finne det sammme feltet ((PropertyForm) form).Form.Cells[x].Fields[y].FieldIdentifiser collections og deretter benytte denne FieldIdentifier til å finne riktig input control i this.Controls collectionet. Sikkert ikke den lureste måten, men det fungerte når jeg skulle legge på en egen autogenerert referansekode i et skjema. Håper det kan være til hjelp :-) Frode
#13944
May 12, 2005 9:57
Vote:
 
I den nya formulärhanteringen i EPiServer 4.50 så är det lätt att ändra och lägga till data vid en postning. Det finns flera events som man kan haka på för att själv kunna validera/förändra datat innan det postas vidare.
#13945
May 26, 2005 11:53
Vote:
 
Jeg har lagt inn et input felt og gjort det usynlig. Jeg ser av kildekoden av feltet har ID= DefaultFramework_FormContent_Form_FormProperty_id_field13. Hvordan kan jeg enkelt sette en verdi på dette feltet? Du skriver: ((PropertyForm) form).Form.Cells[x].Fields[y] , men hvordan vet jeg hva jeg skal sette i Cells[?]?
#13946
Feb 07, 2006 14:00
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.