SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Sökknappen fungerar inte i ie, men i ff

Vote:
 
Helt plötsligt har sökkanppen som används i EPiServers medföljande sidtyp Search.aspx slutat fungera i internet explorer. Dock fungerar den utmärkt i firefox och nestcape. Förslag? Undrar också hur man undviker att sidor som inte ska visas i en meny inte heller visas i alfabetisk listning (AlphanumericListing.aspx) tacksam för lite hjälp :)
#12372
Sep 22, 2005 18:22
Vote:
 
Tyvärr kan jag inte svara på varför knappen inte fungerar. Men när det kommer till listningen så skulle du kunna använda ett eget filter för att göra vad du vill med det PageDataCollection objectet. Kolla upp FilterEventHandler i SDK hjälpen. Eller i faq filen tror jag det finns lite information också. /marcus
#14138
Sep 23, 2005 9:35
Vote:
 
Jag vet inte exakt hur default-mallen ser ut, men att det inte går att söka (posta formulär) genom att trycka på enter i IE är en känd bugg. Det beror på att när användaren trycker på enter så vet inte asp.net vilket event som ska köras. Det går dock att komma runt genom att code-behinden lägga in följande kod. Page.RegisterHiddenField("__EVENTTARGET", myButton.UniqueID);
#14139
Sep 27, 2005 10:23
Vote:
 
Tack, bra trick! Hur brukar du göra om du har exempelvis ett inloggningsformulär och ett sökformulär på samma sida och du vill att rätt knapp ska aktiveras?
#14140
Sep 27, 2005 16:20
Vote:
 
Man kan även köra ett litet javascript på textfältet som vid enter gör vad man vill, antingen submitar hela formulär eller aktiverar ett "klick" på en specifik knapp eller länk på ett textfält kan man lägga detta OnKeydown="javascript:searchEnter(this.form);"
#14141
Sep 27, 2005 22:38
Vote:
 
Har inte ställts inför dilemmat med multipla formulär än, blir nog svårt att lösa med min server-side lösning. Men ovanstående javascript-lösning funkar nog bra, även om den är lite bökigare att implementera.
#14142
Sep 27, 2005 23:16
Vote:
 
document.getElementById('defaultframework__ctl3__ctl0_SearchButton').click(); kan du peka mot valfri knapp eller länk med unikt ID (man kan även göra detta för att komma runt popupblock i vissa browsers....)
#14143
Sep 28, 2005 11:45
Vote:
 
Tack för tipsen! Har fått knapparna att fungera vid enter-tryck nu. Det enda tråkiga är att det verkar inte gå att använda sig av en submit-knapp(asp:button) på samma sida som andra formulärknappar utan att den alltid blir default och aktiveras vid enter oavsett javascript. Det funkar bra med tex bara linkbuttons. Det gör att man kan tex inte utnyttja webbläsarens inbyggda funktion för lagring av användarnamn och lösenord om man har ett formulär för inloggning och ett för sökning på samma sida. Eller finns det trick för det också? :)
#14144
Sep 28, 2005 13:43
Vote:
 
Vid en entertryckning så kommer IE att trigga den submitknapp som för närvarande är aktiv. Innan man har ställt sig i ett inputfält så kommer ingen knapp som standard att vara markerad och därför kommer en entertryckning inte att posta formuläret i detta skede. Om man har flera knappar så kommer den första att bli markerad. Vill man ha flera formulär på en sida får man själv registrera vilken knapp som är aktuell för ett viss fält och sedan lyssna på entertryckningen enligt exemplet tidigare i denna tråd. Om det elementet som triggar tryckningen har en knapp definerad så sätter man triggar man helt enkelt en knapptryckning på den. Detta är ingen inbyggd funktionalitet utan man får själv hantera detta. Eventuellt kan man lägga till ett attributet på fältet direkt i html men då kommer den inte att gå igenom en validering. Ex: Obs. Koden ovanför är inte testad utan mer ett exempel på hur man kan tackla detta problem. EPiServer gör dock motsvarande saker i adminläget för redigering av DataGrids, t. ex: språk, kategorier så genom att titta lite på den html som skapas när man går in i redigeraläge för en datarad så kan man se lite mer hur det kan fungera.
#14145
Sep 29, 2005 12:29
Vote:
 
Intressanta tråd. Någon mer som provat att istället lägga till en EventHandler som lyssnar på TextChanged-händelsen och kopplar den till samma funktion som Click-händelsen kör: this.SearchQuery.TextChanged += new EventHandler(HandleSearch); Klart det fungerar ju kanske inte så bra om man har många fält. Men vid enklare sökformulär får iaf jag det att fungera. TextChanged inträffar när texten ändrats mellan postbacks till servern. Har besökare skrivi en söksträng och trycker enter sker en postback och eventet körs. Någon som har synpunkter på denna lösning?
#14146
Nov 08, 2005 11:12
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.