Prenumerera på 'alla'

Vote:
 
Hej! Vi har en prenumerationssida som, precis som vanligt, spar de sidor man valt att prenumera på med en Subscription.SubscribeTo( thePageReference); för varje sida man valt i listan. På prenumerationssidan finns det dock även ett val "prenumerera på alla", men det enda den gör är att ta alla de sidor som listas och gör en SubscribeTo för varje sida. Problemet uppstår när det tillkommer sidor i listan över prenumererbara sidor. Kunden tycker då att "jag har ju kryssat i valet 'alla' när jag lade min prenumeration så då borde jag ju prenumerera på alla, även efter att en ny prenumerationssida tillkommit". Problemet är ju att det i databasen inte finns någon prenumeration på den nya sidan. Så hur gör jag då? Är det någon som känner till problemet / har stött på detta tidigare?
#12579
Apr 06, 2006 13:16
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.