PageSearch

Vote:
 
Hej! Använder en pagesearchcontrol som jag styr via codebehindfilen. Om jag "fyller" den enligt följande, där minaSidor är en pagedatacollection, så ser det helt ok ut, OM jag inte fyller i någon söksträng i textboxen, för då kommer sidan/sidorna som innehåller det ordet en gång till... Varför blir det så? SearchResults.DataSource = minaSidor; SearchResults.SearchFiles = false; SearchResults.OnlyWholeWords = OnlyWholeWords.Checked; SearchResults.SearchQuery = SearchQuery.Text; SearchResults.SortBy = "PageStartPublish"; SearchResults.DataBind();
#12634
May 15, 2006 15:53
Vote:
 
Vad försöker du göra? Vanligtvis sätter man ju inte DataSource till ett värde, utan PageLink alt. PageLinkProperty.
#14642
May 16, 2006 9:08
Vote:
 
Jag har efter diverse urval en pagedatacollection, som jag vill koppla till pagesearchkontrollen, för att ur den kunna söka med en söksträng. Problemet är att i mitt resultat, så visar den först sidorna i pagedatacollection, och sedan visar den sidan som stämmer in med sökkriteriet, den visas alltså två ggr. Till två av urvalen (datum) använder jag PropertyCriteria, men det sista (pagetypid) blir inte det bra eftersom det kan vara flera pagetypid´s. Innan jag la till pagetypidkriteriet funkade följande bra: foreach (PropertyCriteria pc in criteriaCollection) { SearchResults.Criterias.Add(pc); } men nu blir det en pagedatacollection i stället som jag vill koppla.
#14643
May 16, 2006 9:43
Vote:
 
Varför det blir dubbelt beror på att följande: Först kopplar du minaSidor till DataSource. Sedan sker en sökning, och den sker alltid från PageLink (som får ett defaultvärde om den inte är satt). Alla sökträffar läggs sedan till DataSource, vilket gör att resultat kommer bli minaSidor + sökträffar.
#14644
May 16, 2006 9:58
Vote:
 
Just filtrering på pagetypeid kan du göra genom att lägga till en FilterEventHandler... i stil med PageSearch EPiPageSearch = new PageSearch(); EPiPageSearch.Filter += new FilterEventHandler(EPiPageSearch_Filter);
#14645
May 16, 2006 10:14
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.