Try our conversational search powered by Generative AI!

Möjlighet att använda login.aspx-funktionaliteten på den egna hemsidan

Vote:
 
Jag har en hemsida med en meny åt vänster och en högersida som är avsedd för ev. nyhetslista etc. I området mellan dessa visas själva informationen. För ett menyalternativ vill jag i vanlig ordning visa information aktuell för vald meny i hemsidans mitt, men med skillnaden att jag även skulle vilja ha in själva loginfunktionen/rutan från login.aspx. Dvs sidan ska innehålla lite information om inloggningen, samt inloggningsfälten. Som det är nu öppnas login.aspx, som används för autentisering av vissa utvalda personer som ska få logga in, i hela fönstret. Alltså själva "hemsidan" försvinner, och det enda användaren ser är ett "EPiServer-inloggninsfönster". Kort och gott: Kan man "krympa in" funktionaliteten som skapas utifrån login.aspx så att själva inloggningsdelen visas PÅ min hemsida, utan att inloggningen blir så "dramatisk" för användaren? Jag vill så klart bibehålla känslan för användaren att denne är kvar på hemsidan. Tack på förhand!
#12884
Jan 02, 2007 15:19
Vote:
 
Det enklaste är ju att göra en egen webbkontroll (login.ascx) som använder sig av "samma" kod som login.aspx. Två textboxar (userName samt TextBoxPassword) eventuellt en checkbox (CheckBoxPersistCookie) och en knapp och på click-eventet för knappen så gör du följande. url = EPiServer.Util.LoginBase.HandleFormsLogin(userName.Text, TextBoxPassword.Text, CheckBoxPersistCookie.Checked); if(url != null) { Response.Redirect(url); } else { Response.Redirect(CurrentPage.LinkURL); }
#15034
Jan 02, 2007 17:34
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.