Utvide editor

Vote:
 
Heisann Har laget en ny funksjon til editoren som setter inn film fra fil. Det så ut til at dette fungerte, men fant ganske fort ut at det er noe som tar vekk en god del html kode.(bla width og height) Har kjørt en alert med hele tekstinnholdet før jeg kjører pasteHTML, og i alert'en får jeg opp alt, så problemet må være at editoren formaterer innholdet som blir sendt. Er det mulig å sende html til editoren uten at den blir formatert? Har også utvidet editoren med en bildefunksjon som bla setter inn flere bilder på rad. Jeg bruker da linkEditor til å browse etter bilde. Denne gir meg ikke mulighet til å endre størrelse osv på bilde, slik som den vanlige bilde insettingsfunksjonen gjør. Hvordan får jeg tak i den vanlige?
#13301
Dec 14, 2007 13:49
Vote:
 
editoren setter også inn navnet på serveren før selve pathen til bildet. eks, jeg setter inn følgende tag: . Editoren endrer da tag'en til img src='http://servernavn/images/test.gif/> Er det mulig å unngå dette?
#15584
Dec 14, 2007 13:57
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.