Basic fråga om RSS

Vote:
 
Hej! Jag försööker göra ett rss-flöde från vår webb och har utgått från mallen som finns med i Epi-grundinstallationen. Men när jag använder en extern rss-läsare fövandlas å, ä, och ö till andra tecken. Någon som har koll på vad detta beror på? Tack.
#12945
Feb 21, 2007 16:32
Vote:
 
Jag vill såklart inte att min fråga skall ligga här!
#15136
Feb 21, 2007 16:43
Vote:
 
Är nog missmatch mellan den teckentabell som anges i RSS-XMLen och det som verkligen levereras. Se till att din RSS levereras i UTF-8, bör man för övrigt alltid göra med alla sidor om man inte har något starkt skäl till något annat. /HAXEN
#15137
Mar 02, 2007 10:17
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.