Try our conversational search powered by Generative AI!

Properties och problem och sånt.

Vote:
 
Jag är helt ny på EpiServer och jag har lite frågor som jag skulle behöva ha besvarade... 1) Låt oss säga att jag vill ha 3stycken divs på min sida. Alla innehållande en bild, en länk,en rubrik och lite text men med olika värden. Då skapar jag en sidtyp, låt oss säga en startsida. Men hur gör jag sen? Ska jag då sätta mig och göra 4*3 properties; div1Rubrik,div1Bild,div1Länk,div1rubrik, div2rubrik,div2bild ...osv -Jag missar något? 2) Och hur skulle jag göra om jag inte ens vet hur många divs som behöver skapas. Låt oss säga att jag vill göra ett nyhetsscript med förslagsvis en rubrik och en text. Då skulle jag ju vilja repeata ut div's innehållande en rubrik och en textmassa. Då kan jag ju verkligen inte fördefinera egenskaper som Nyhet1rubrik,nyhet1text,nyhet2rubrik... osv? Jag har kollat i dokumentationen men finner ingen förklaring. Tacksam för hjälp /Fredrik
#12996
Apr 04, 2007 16:20
Vote:
 
Med risk för att låta oartig kanske det är bra att gå en grundkurs, men i alla fall: 1. Du mappar ju din sidtyp mot en .aspx-fil. Codebehindfilen ser du till att den ärver från EPiServer.TemplatePage (eller SimplePage). Förslagsvis skriver du något ungefär såhär i .aspx:en:

I EPiServer lägger du till egenskaperna Heading1 och Body1 2. Typiskt sätt gör du en ny sida för varje nyhet av sidtypen "Nyhet" exempelvis. Den kanske innehåller "Heading" och "Body". Se sen först till att DataBind() anropas i Codebehinden. För att då göra en listning från sidan som har alla de här nyheterna som barn skriver du nåt typ följande i .aspx:en

#15226
Apr 04, 2007 22:53
Vote:
 
Tack för svaren och ja, helt korrekt jag skulle behöva gå en grundkurs och det är precis det jag kommer göra nästa vecka:) Däremot så måste jag nog föklara mig bättre på fråga 1; Det jag igentligen ville veta var om det verkligen är det smidigaste sättet att göra 12st properties. Även om jag vet att man kan göra så. Men jag antar att det måste finnas något smidigare sätt att lösa det på eftersom alla div's innehåller samma egenskaper men olika värden. För om jag skulle göra samma sak i en klass. Då skulle jag ju inte skapa en klass med egenskaperna div1rubrik,div1text,div1Lank,div1bild,div2rubrik,div2text... osv Då skulle jag skapa en klass med egenskaperna rubrik,bild,länk och bild. Sen skulle jag skapa 3st olika instanser av den klassen... och det är någonting liknande som jag vill åstadkomma i episerver med properties- om det går? /Fredrik
#15227
Apr 05, 2007 13:31
Vote:
 
>Då skulle jag ju inte skapa en klass med egenskaperna >div1rubrik,div1text,div1Lank,div1bild,div2rubrik,div2text... osv >Då skulle jag skapa en klass med egenskaperna rubrik,bild,länk och >bild. Sen skulle jag skapa 3st olika instanser av den klassen... >och det är någonting liknande som jag vill åstadkomma i episerver >med properties- om det går? Precis som Staffan skriver så skapar du lämpligast en sidtyp (jfr. klass) med egenskaperna divrubrik, divtext och divlank och listar dessa med en lämplig template på förstasidan. Därefter skapar redaktören 3,4 eller 100 instanser (jfr. objektinstanser) av denna sidtyp som sedan listas genom mallen. /johan
#15228
Apr 07, 2007 23:33
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.