Try our conversational search powered by Generative AI!

Ingen varning vid ersättning av filer

Vote:
 
När man via editorn laddar upp en fil som har ett filnamn som redan existerar på servern får användaren ingen varning eller fråga om man verkligen vill ersätta filen. Ersättningsfunktionen är ju önskvärd, men man borde få en möjlighet att bekräfta sin önskan. Om man ersätter en bild men en annan så ersätts inte bilden i själva editorn innan man sparat och publicerat. Vi har testat i version 4.20 och 4.11.
#17233
Oct 28, 2003 11:01
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.