Copy Paste sider i redigeringsmodus

Vote:
 
Hei! En bruker som er skribent (ikke rett til å publisere), har kopier tilgjenglig på høyremeny i redigerinsmodus på strukturtreet, men har ikke rett/mulighet til å lime inn. Det jeg finner merkelig er at valget å kopiere er tilgjengelig men ikke lim inn. En annen ting vi får tilbakemelding på fra våre kunder er forundring over at skribenter ikke kan kopiere og lime inn sider. Det er jo tross alt de som lager sidene. Redaktørene, som har rett til å publisere, har en rolle som tilsier kvalitetskontroll og ansvar for publisering, ikke å lage sidene. Mine spørsmål er derfor: Hvorfor er kopier tilgjengelig når man ikke har mulighet til å lime inn? Hvorfor kan ikke en skribent ha mulighet til å benytte seg av kopier/lim inn? Eller er det en måte å sette opp EPi slik at de kan? Vennlig hilsen Nina Bergerud
#17235
Nov 05, 2003 13:08
Vote:
 
Det räcker med Läs rättigheter för att kopiera en sida, eftersom man inte vet var användaren kommer klistra in sidan och om användaren har access där, så kommer den alltid vara tillgänglig. Däremot så borde det gå att klistra in en sida utan publish rättigheter, det har du rätt i. Anledningen att det fungerar som det gör är att om du kopierar en publicerad sida till en gren där du inte har rätt att publicera skulle det blir ett säkerhetshål. Det som vi har gjort i senare versioner är att sidan automatiskt ställs om till opublicerad om du kopierar en publicerad sida till en gren där du inte får publicera, kräver då Create rättigheter istället. Gränssnittet i edit läget har dock inte hängt med i denna utveckling så i kommande versioner kommer man kunna kopiera till en gren så länge man har Create rättigheter.
#17842
Nov 05, 2003 14:37
Vote:
 
Et godt svar som jeg var glad for å motta :) Kommer denne oppdateringen om ikke så altfor lenge?
#17843
Nov 05, 2003 15:46
Vote:
 
Gissningsvis till 4.30 senare i vinter, är en förändring som kräver ganska mycket tester.
#17844
Nov 05, 2003 16:27
Vote:
 
Ett ämne i detta sammanhang är hur inställningen för tillåtna sidtyper under en sidtyp hanteras vid klipp-o-klistar i strukturen. I 4.0.0.22 fungerade kontrollen, dvs det gick inte att klistra in (eller dra-o-släppa) en sida av en sidtyp under en sida som inte tillät den inklistarde sidtypen. Denna kontroll verkar ha försvunnit i 4.11.
#17845
Nov 19, 2003 8:51
Vote:
 
Jag ser till att denna åtgärdas.
#17846
Nov 26, 2003 20:20
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.