CssClass har ingen effekt på formulär i episerver:property

Vote:
 
Jag har ett formulär som behöver få en css-klass kopplad på sig, men det får ingen effekt. När man tittar på källan i webbläsaren finns inget spår av css:en. Css:en som sådan fungerar då den återkommer på andra ställen:
#17191
Feb 05, 2003 15:03
Vote:
 
Det beror förmodligen på att formuläret placeras inuti en tabell på sidan. Css-stil sätts på varje fält för sig i Formuläreditorn.
#17794
Feb 27, 2004 13:03
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.