Søkeside - antall treff fungerer ikke

Vote:
 
I kontrollen har jeg laget en variabel som skal inneholde verdien for antall treff i et søk, slik: _count = SearchResults.DataCount; Denne er alltid lik 0, selv om det i virkeligheten finnes mange treff. Har forsøkt å sette variabelen både før og etter DataBind() kommandoen i Page_Load, men det ser ikke ut til å fungere. Er dette en bug? Finnes det en måte å få dette til å fungere?
#17195
Mar 07, 2003 19:38
Vote:
 
Jeg la inn dette i /templates/search.aspx: Antall treff:
Jeg la inn følgende i /templates/search.aspx.cs, rett etter DataBind(); i Page_Load: lblCount.Text = SearchResults.DataCount.ToString(); Jeg gjorde et søk på "episerver" og fikk ut 16 som resultat.
#17802
Mar 08, 2003 15:00
Vote:
 
Ok... Hvilken build av EPiServer? Jeg har Release G, build 21.
#17803
Mar 08, 2003 17:23
Vote:
 
Takk! Den måten å gjøre det på fungerer for meg også! :)
#17804
Mar 08, 2003 17:55
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.