Try our conversational search powered by Generative AI!

Betatestare wanted: Ny editor

Vote:
 
Den finns ett problem i version 2.0.0.22 av editorn som gör att den kan tappa styles och bilder, detta inträffar endast på vissa versioner av Internet Explorer samt om CSS:n är större än 8kB. Vi har nu skrivit om CSS-inläsningen samt "EditMenuName"-hanteringen själva för att undvika Internet Explorer's kortkommande, vi behöver därför hjälp med med att betatesta denna nya version. Uppdatera din editor på denna adress, observera att detta är en beta version: http://www.ep.se/controls/wysiwygbeta.html Rapportera in buggar på denna adress: http://www.episerver.com/templates/Page.asp?id=3722
#17204
Apr 24, 2003 11:10
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.