Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

Sökningen i Nyhetsgrupper funkar ej

Vote:
 
Vet ej om det är bugg eller ej. Den klagar på en fil som heter NewsGroupSearch.asp I EPiServer3 finns ju denna fil men i EPiServer4 finns det inte någon.
#17202
Apr 09, 2003 15:57
Vote:
 
Detta är en känd bug (helt enkelt inte implementerad). Denna sida kommer att finnas med de nya mallarna som kommer nästa vecka
#17813
Apr 09, 2003 16:31
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.