Try our conversational search powered by Generative AI!

Feil etter oppgradering til v 4.11.0.0

Vote:
 
Etter å ha oppgradert til v 4.11.0.0 av EPiServer oppstår følgende feil når jeg prøver å åpne en artikkel for editering: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Column 'CategoryGUID' does not belong to table Table. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ArgumentException: Column 'CategoryGUID' does not belong to table Table. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [ArgumentException: Column 'CategoryGUID' does not belong to table Table.] System.Data.DataRow.get_Item(String columnName) +121 EPiServer.DataAbstraction.Category.GetRoot() +407 EPiServer.Core.PropertyCategory.CreateChildControls(String renderType, Control container) +168 EPiServer.WebControls.Property.CreateChildControls() +280 System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() +100 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +38 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +125 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1470 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.288; ASP.NET Version:1.0.3705.288
#17207
May 26, 2003 15:20
Vote:
 
Feilen skyldtes at database oppdateringen ikke ble kjørt som den skulle. Hvorfor dette skjedde er jeg derimot litt usikker på. Enten pga en timeout på server, eller at brukeren jeg kjørte oppdateringen med kun var lokal administrator på IIS-maskin og ikke DB server. Brukeren i connection string mot DB er imidlertid DBO (mente det skulle være tilstrekkelig?). Etter å ha kjørt en ny oppdatering mot maskinen som DB lå på med lokale adm. rettigheter der også, gikk det imidlertid greit å oppdatere til v 4.11.0.0.
#17816
May 27, 2003 8:42
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.