Try our conversational search powered by Generative AI!

Fliken information

Vote:
 
När fliken information togs bort och lades till blev den ju tom från början. Efter att sparat om de egenskaper som ligger under Information (MainIntro mfl) så syntes de igen. Men Namn, publiceringsdatum mfl. var hittar man dem (på tex Vanlig Webbsida)?
#17250
Jan 28, 2004 14:26
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.