Svaghet i DHTML-editorn, fixas i nästa version?

Vote:
 
Jobbar i EPiServer 4.31 och har noterat följande beteende i DHTML-editorn som lätt leder till huvudbry: Man har skrivit tre (eller fler) stycken, vilket schematiskt ser ut så här i HTML:

Stycke 1

Stycke 2

Stycke 3

I WYSIWYG-läget ställer man sedan markören i första stycket och väljer "Heading 1" i högerklicksmenyn. Sedan ställer man markören i andra stycket och väljer "Introduction" på högerklicksmenyn. Det resultat man får är:

Stycke 1

Stycke 2

Stycke 3

Önskat resultat vore istället:

Stycke 1

Stycke 2

Stycke 3

Finns det planer på att få detta att fungera på ett bättre sätt i en kommande version?
#17304
Oct 26, 2004 9:05
Vote:
 
Vi har förbättrat selection hanteringen ordentligt till 4.40, prova gärna RC1 om du har tid och möjlighet.
#17949
Oct 26, 2004 10:43
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.