SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

OnSavingPage - PageLinkURL - problem

Vote:
 
Jeg har lagd en sidetype som representerer en intern shortcut. Denne har to egenskaper: 1. "Link" av type PageReference 2. "Frame" av type PageTargetFrame Jeg ønsker da programatisk i SavingPage eventen å sette disse verdiene slik at siden blir en intern shortcut til en annen side i EPiServer. Dette er koden: protected void EPDataFactory_SavingPage(object sender, PageEventArgs e) if(e.Page.PageTypeID == Convert.ToInt32(EPConfig["InternalPageLinkTypeId"])) { e.Page["PageLinkURL"] = EPDataFactory.GetPage((PageReference)e.Page["Link"]).LinkURL; e.Page["PageShortcutType"] = PageShortcutType.Shortcut; e.Page["PageTargetFrame"] = e.Page["Frame"]; } } Problemet er at verken e.Page["PageLinkURL"] eller e.Page["PageShortcutType"] blir lagret. Det virker som om EPiServer overskriver disse verdiene. Siden blir altså ikke en intern snarvei til en annen side i EPiServer. Er det mulig å løse problemet jeg har? NB! Jeg ønsker ikke å benytte innebygd funkjsonalitet -"Snarvei/eksternkobling"-fanen..
#17260
Mar 29, 2004 12:04
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.