Are you sure you want to navigate away from this page

Vote:
 
Om man under fliken Edit ändrar ett strängvärde och sedan klickar på en annan sida i site-trädet så frågar EPiServer om man verkligen vill lämna Edit utan att ha sparat: "Are you sure you want to navigate away from this page? You have made changes to this page. OK Cancel" Detta verkar inte fungera för andra typer av properties. Borde ju gå att ha på dem med? /Henrik Vaks
#17267
Apr 20, 2004 14:38
Vote:
 
Det borde fungera för samtliga properties. Vilken property är det som det inte fungerar på?
#17883
Apr 20, 2004 15:51
Vote:
 
Vi har inte testat alla olika typer av properties, men det verkar som om alla som har en popupruta och eller är en drop-down-list inte har denna kontroll. Skiljer sig sättet de kontrollerar/flaggar ändring på mellan dessa och vanliga string-properties? Jag menar om de använder olika tekniker (javascript, activex, java...), något som vi kan ha slagit av i våra webbläsare. Vi har testat med 4.20 och 4.22. Mvh Henrik Vaks
#17884
Apr 21, 2004 9:43
Vote:
 
Ändringskontrollen för samtliga standardegenskaper ska fungera ok, inklusive dropdown-listor och egenskaper med popuprutor (vi har inte hittat några konstigheter då vi testat med 4.22). Tekniken för ändringskontrollen är densamma för alla egenskaper, ändring kontrolleras när egenskapen ändras och koden som utför det hela är javascript på klienten. Enda undantaget är dhtml-editorn som har fördröjd kontroll (av prestandaskäl), den kontrollerar ändringar precis innan man lämnar sidan. Har du några exempel på egenskaper i EPiServer som inte gör kontrollen, så kan vi kolla upp det närmare?
#17885
Apr 21, 2004 14:58
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.