Our monthly Virtual Happy Hour is happening this week, Fri Feb 23!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Beteende vid kopiering av siteträd

Vote:
 
Vi skapar en kopia av en del av siteträdet genom att kopiera och klistra in. På vissa av de kopierade sidorna finns "url to page"-properties som pekar på andra sidor inom det kopierade trädet. Borde inte dessa properties på de nya sidorna uppdateras att peka på de under kopieringen skapade sidorna? Som det är nu pekar de på originalsidorna. Mvh Henrik Vaks
#17264
Apr 15, 2004 13:38
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.