Virtual Happy Hour this month, Jun 28, we'll be getting a sneak preview at our soon to launch SaaS CMS!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Fel i editläge

Vote:
 
Detta får några användare upp när dom ska spara en sida i editläge. Gäller inte för alla sidor. Någon som har en ide om vad det kan vara? [InvalidCastException: Specified cast is not valid.] System.Convert.ToBoolean(Object value) +16 EPiServer.Core.PropertyBoolean.set_Value(Object value) +23 EPiServer.Core.PageData.set_Item(String index, Object value) +57 EPiServer.Edit.EditPanel.MergePageData(PageData masterPage, PageData publishedPage) +260 EPiServer.Edit.EditPanel.MergePage() +245 EPiServer.Edit.EditPanel.SavePage() +101 EPiServer.EditPage.ᐁ(Object , EventArgs ) +240 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) +0 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +742
#17273
May 28, 2004 10:28
Vote:
 
Glömde nämna att det är verison 4.30 det gäller.
#17896
May 28, 2004 10:31
Vote:
 
Detta är en känd bug i EPiServer 4.30. Kontakta episerver4@support.ep.se för att få en hotfix som löser detta problem om ni får problem med detta.
#17897
Jun 07, 2004 14:37
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.