Virtual Happy Hour this month, Jun 28, we'll be getting a sneak preview at our soon to launch SaaS CMS!

Try our conversational search powered by Generative AI!

Intärna länkar i EPiServer PageData WebPart

Vote:
 
Hej Jag använder WebPart:en EPiServer PageData för att visa info från en EPi sajt i SharePoint Services. Dock blir de intärna EPi-länkarna i MainBody felaktiga. Länkarna blir: sharepoint.myserver.com/templates/page.aspx osv. Finns det något sätt att få den korrekta url:en typ: episerver.myserver.com/templates/page.aspx? Mvh Orleif Ericsson
#17279
Jun 23, 2004 22:43
Vote:
 
För att komma till rätta med detta problem kommer du att behöva göra en förändring i PageData-webpartens RenderWebPart-metod. I sitt befintiliga skick matas bara pagedata-innehållet ut via output.Write(oPage.Property["MainBody"].Value.ToString()). Förändringen innebär att pagedata innehållet måste "parsas" för att ersätta urler på formen "/foo/bar.aspx" med RootUrl + "/foo/bar.aspx". RootUrl kan hämtas från web.config med ConfigurationSettings.AppSettings["WSUrl"]. Jag sätter upp det här på listan över tänkbara förbättringar men det är förnärvande inte klart när det kommer in i planeringen. mvh Fredrik Tjärnberg
#17906
Jun 29, 2004 13:16
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.