Kopiera-och-klistra-problem i DOPE-läge

Vote:
 
Om man har fler än en editor på en sida, och i DOPE-läge kopierar eller klipper ut text från en editor och klistrar in i en annan, då försvinner allt innehåll i den editor som man kopierade/klippte från när man sparar. Problemet har upptäckts i EPiServer 4.31.
#17291
Sep 17, 2004 14:39
Vote:
 
Kan bekräfta att det rör sig om en bugg i DOPE-koden. Buggen inträffar om cache-inställningen i Internet Explorer är satt till att uppdatera sidan vid varje besök. Problemet finns även på sidor med endast en longstring (om man kopierar/klistrar text i ett och samma fält så försvinner all text i fältet när man sparar). Om man istället anger att sidan ska uppdateras "automatiskt" så fungerar textkopiering- och klippning som förväntat. Ärendet är registrerad med ID #24000. Vi fixar detta i en kommande version.
#17917
Sep 21, 2004 9:57
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.