Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

Modifierad - kolumnen uppdateras inte i filhanteraren vid uppladdning av ny version av dokument

Vote:
 
När man laddar upp en ny version av ett befintligt dokument (dvs ett dokument som man redan har i filhanteraren) ändras inte Modifierad-kolumnen. Datum/tid för den först uppladdade versionen av dokumentet behålls. Är detta en bugg i EPiServer? Kan man göra ngt åt det?
#17338
Jan 12, 2005 16:47
Vote:
 
Det är en känd bugg i EPiServer 4.40. Datumet som visas är Skapad-datumet, istället för Modifierad. Problemet är fixat i nästa version.
#17999
Jan 17, 2005 12:21
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.