Try our conversational search powered by Generative AI!

Radbrytningar i longstringfält.

Vote:
 
Hej, jag har en sida som innehåller variabler av typen "lång sträng". Jag har avmarkerat samtliga egenskapsfält för editorn. När jag läser upp variablerna till min sida så försvinner alla radbrytningar och allt presenteras som en enda lång sträng. Hur skall jag göra får att bibehålla radbrytningarna utan att aktivera editorn? Jag använder version 4.51
#17475
Nov 25, 2005 14:41
Vote:
 
Och lösningen är lika enkel som genialisk Skapa en customproperty och gör override på ToWebString... [EPiServer.PlugIn.PageDefinitionTypePlugIn(DisplayName = "CustomLongString")] public class CustomLongString : PropertyLongString { public CustomLongString() { } public override string ToWebString() { return base.ToWebString().Replace("\n", "
");; } }
#18270
Nov 25, 2005 15:48
Vote:
 
Jag stötte nyligen på samma problem när min tänkta TextArea tolkades som en Editor i redigeringsläge. Det visade sig att det var funktionsrättigheter som spökade. Läs mer här.
#18271
Nov 01, 2007 8:31
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.