Bildtext vs. Altternativtext

Vote:
 
Vid en demo påpekade en kund att benämningarna på bilders alternativtext skiljer sig åt mellan dialogerna. När man infogar en bild med länkverktyget heter det "Alternativ text". När man högerklickar på en bild och väljer bildegenskaper heter det "Bildtext". Visst borde det alltid heta "Alternativ text" för att vara konsekvent?
#17354
Mar 02, 2005 19:01
Vote:
 
Helt riktigt, självklart ska det heta "Alternativ text" och inget annat. Ändringen är redan gjord och kommer finnas med i nästa version, dvs. EPiServer 4.50.
#18052
Mar 04, 2005 9:47
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.