Try our conversational search powered by Generative AI!

Tabstrip kontrolen triggar Quicksearch

Vote:
 
Om man vill navigera i arbetsrummet med hjälp av EPiServer.TabStrip kontrollen och har sedan tidigare text ifyllt i quicksearch'ens textbox, så triggar tabstripens OnClick event quickseach så att en sökning genomförs. Har är quicksearch'ens textbox tom, fungerar tabstrip normalt. Jag skulle vilja ha kontroll över hur tabstrip kontrollen fungerar och hur dess datakälla anges. Till exempel finns det inget (dokumenterat) sätt att kunna påverka antalet element eller dess innehåll.
#17453
Sep 15, 2005 13:58
Vote:
 
Hej Kalle! När det gäller snabbsökningen så lyssnar den både på sökknappen men även förändrad text. Detta för att den skall kunna söka när användaren trycker enter även om inte sökknappen råkar vara markerad för tillfället. Det är dock helt upp till er att ändra detta på er webbplats. När det gäller TabStrippen så är den mest implementerad för att få in denna funktionalitet i arbetsrummet. Den är idag inte utvecklad för att kunna använda genom att sätta datasource. I arbetsrummet kan man skapa guiplugin enligt de exempel som finns med i mallarna.
#18235
Sep 22, 2005 11:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.