SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

index page has crashed

Vote:
 

Hi, since yesterday when someone edited some pages on our site, the startpage does not work. I am able to view the other pages if I manually type them. But when reaching our main page. Its running on Episerver 6.1

I get this error message:

"Längden får inte vara mindre än noll.
Parameternamn: length

Beskrivning: Ett undantag som inte kunde hanteras uppstod när den aktuella webbegäran kördes. Mer information om felet och var i koden det uppstod finns i stackspårningen.

Undantagsinformation: System.ArgumentOutOfRangeException: Längden får inte vara mindre än noll.
Parameternamn: length

Källfel:

Källkoden som genererade det här icke-hanterade undantaget kan bara visas vid kompilering i felsökningsläge. Aktivera felsökningen med någon av metoderna nedan, och begär sedan URL-adressen:

1. Lägg till direktivet "Debug=true" överst i filen som genererade felet. Exempel:

  <%@ Page Language="C#" Debug="true" %>

or:

2) Lägg till följande avsnitt i konfigurationsfilen:

<configuration>
   <system.web>
       <compilation debug="true"/>
   </system.web>
</configuration>

Observera att den andra metoden kommer att medföra att alla filer i tillämpningsprogrammet kommer att kompileras i felsökningsläge. Med den första metoden kommer endast den berörda filen att kompileras i felsökningsläge.

Viktigt: Om du kör tillämpningsprogram i felsökningsläge används mer minnesresurser och prestanda påverkas negativt. Kontrollera att felsökningen är avstängd innan du använder ett tillämpningsprogram i produktionen.


Stackspårning:

[ArgumentOutOfRangeException: Längden får inte vara mindre än noll.
Parameternamn: length]
  System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) +10102840
  EPiServer.Templates.Web.PageDataExtensions.StripPreviewText(String previewText, Int32 maxLength) +147
  EPiServer.Templates.Web.PageDataExtensions.GetPreviewText(PageData page, Int32 previewTextLength) +155
  ASP.templates_web_units_placeable_startnewslist_ascx.__DataBind__control9(Object sender, EventArgs e) +121
  System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) +132
  System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) +170
  System.Web.UI.Control.DataBindChildren() +11154943
  System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) +182
  EPiServer.Web.WebControls.PageControlBase.DataBind() +333
  EPiServer.Templates.Web.Units.Placeable.StartNewsList.OnLoad(EventArgs e) +192
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +66
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +191
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +191
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +191
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +191
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2428
#252260
Mar 31, 2021 19:39
Vote:
 

seems there is no error handling implemented on the startpage template ,check the function   StripPreviewText , debug  the value of  parameter "previewText " and also maxLength 

also , implement try {} catch( exception ex) {} to se what the exceptions are 

#252298
Apr 01, 2021 5:11
Vote:
 

Update GetPreviewText so that it will not call StripPreviewText if previewText is null or have a length < 0.

#252490
Apr 04, 2021 12:10
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.