Try our conversational search powered by Generative AI!

Check assemblies [DirectoryServicesHelper, Version=1.0.2739.14385,

Vote:
 
Hej

Jag har försökt ändra .NET 3.5 till .NET 4. Har gjort enligt de steg som finns i artikeln här på World men jag får ett skumt felmeddelande.
Har klurat med detta nästan en dag nu och håller på ge upp. Några tips?
Serverfel i tillämpningsprogrammet /.
--------------------------------------------------------------------------------

Unable to load one or more of the requested types. The following information may be a subset of the Type/LoaderException information present - inspect with debugger for complete view.
Check assemblies [DirectoryServicesHelper, Version=1.0.2739.14385, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] and/or types [DSHelper.DSUser]. Information from LoaderExceptions property [Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen System.DirectoryServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a eller ett av dess beroenden. Det går inte att hitta filen.]. 
Beskrivning: Ett undantag som inte kunde hanteras uppstod när den aktuella webbegäran kördes. Mer information om felet och var i koden det uppstod finns i stackspårningen. 

Undantagsinformation: System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types. The following information may be a subset of the Type/LoaderException information present - inspect with debugger for complete view.
Check assemblies [DirectoryServicesHelper, Version=1.0.2739.14385, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] and/or types [DSHelper.DSUser]. Information from LoaderExceptions property [Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen System.DirectoryServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a eller ett av dess beroenden. Det går inte att hitta filen.].

Källfel: 


[Inga relevanta källrader]
 

Källfil: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\2bb66c23\80aa3de0\App_global.asax.0.cs  Rad: 0 

Stackspårning: 


[ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types. The following information may be a subset of the Type/LoaderException information present - inspect with debugger for complete view.
 Check assemblies [DirectoryServicesHelper, Version=1.0.2739.14385, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] and/or types [DSHelper.DSUser]. Information from LoaderExceptions property [Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen System.DirectoryServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a eller ett av dess beroenden. Det går inte att hitta filen.].]
  EPiServer.Framework.Initialization.InitializationModule.StaticInitialization(HostType hostType) +223
  EPiServer.Framework.Initialization.InitializationModule.FrameworkInitialization(HostType hostType) +65
  EPiServer.Global..ctor() +54
  Softweb.Global..ctor() +28
  ASP.global_asax..ctor() in c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\2bb66c23\80aa3de0\App_global.asax.0.cs:0

[TargetInvocationException: Ett undantagsfel har inträffat i målet för en aktivering.]
  System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) +0
  System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache) +98
  System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache) +241
  System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) +69
  System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) +1136
  System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes) +111
  System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture) +23
  System.Web.HttpRuntime.CreateNonPublicInstance(Type type, Object[] args) +60
  System.Web.HttpApplicationFactory.GetSpecialApplicationInstance(IntPtr appContext, HttpContext context) +259
  System.Web.Hosting.PipelineRuntime.InitializeApplication(IntPtr appContext) +253

[HttpException (0x80004005): Ett undantagsfel har inträffat i målet för en aktivering.]
  System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +8905488
  System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +97
  System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +256

 

    

#46871
Jan 08, 2011 19:02
Vote:
 

From the debug output I get this:

WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DevServer\10.0\WebDev.WebServer40.exe'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\WebDev.WebHost40\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\WebDev.WebHost40.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.resources\v4.0_4.0.0.0_sv_b03f5f7f11d50a3a\System.Web.resources.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities.v4.0\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\CppCodeProvider\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\CppCodeProvider.dll'

A first chance exception of type 'System.Globalization.CultureNotFoundException' occurred in mscorlib.dll

A first chance exception of type 'System.Globalization.CultureNotFoundException' occurred in mscorlib.dll

A first chance exception of type 'System.Globalization.CultureNotFoundException' occurred in mscorlib.dll

A first chance exception of type 'System.Globalization.CultureNotFoundException' occurred in mscorlib.dll

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\App_GlobalResources.dll', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\App_Code.dll', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.CSharp\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.CSharp.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IdentityModel.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activation\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activation.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Web.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Activities.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activities.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.WorkflowServices.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.DataSetExtensions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.DataSetExtensions.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ComponentModel.DataAnnotations\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ComponentModel.DataAnnotations.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.DynamicData\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.DynamicData.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.ApplicationServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.ApplicationServices.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\77be103a\80c7a68c_c001cb01\Ascendo.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\f8b19677\80ee78b1_fbccc901\Aspose.Pdf.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\1e722206\202091b3_fbccc901\Aspose.Pdf.Kit.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\fe18a74e\50332fcd_fbccc901\Aspose.Words.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\83be15ee\f04c26e3_7393c901\BlogEngine.Core.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\6975df7e\d080798d_c001cb01\ConsultusCourseBooking.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\25f6105e\c0cea0a6_06b0cb01\DirectoryServicesHelper.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\ElektroPost.Licensing\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\ElektroPost.Licensing.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.BaseLibrary\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.BaseLibrary.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Blog\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Blog.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Cms.Shell.UI\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Cms.Shell.UI.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Configuration\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Configuration.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Data.Cache\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Data.Cache.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Data\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Data.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Enterprise\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Enterprise.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Events\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Events.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Framework\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Framework.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.ImageLibrary\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.ImageLibrary.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Implementation\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Implementation.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Legacy4\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Legacy4.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Licensing\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Licensing.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.LinkAnalyzer\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.LinkAnalyzer.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Log.Analyzers\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Log.Analyzers.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Log.Core\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Log.Core.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Lucene\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Lucene.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Scheduler\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Scheduler.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Scheduler.WKTL\5.1.422.4__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Scheduler.WKTL.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Shell\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Shell.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Shell.UI\6.0.318.113__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Shell.UI.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\4a81113f\0012fb71_e8fdca01\EPiServer.Templates.Public.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.UI\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.UI.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.Web.WebControls\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.Web.WebControls.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\2e109f35\006f1960_e8fdca01\EPiServer.WebDav.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.WebParts\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.WebParts.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.WorkflowFoundation\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.WorkflowFoundation.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.XForms\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.XForms.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\EPiServer.XmlRpc\6.0.530.0__8fe83dea738b45b7\EPiServer.XmlRpc.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\ad124fe5\307a9e56_06b0cb01\HogiaAPI.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\59524353\60fd4be3_7393c901\InnovaEditorAdapter.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\03912b9c\00766df3_718cc901\Interop.ADODB.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\b7cf508c\00766df3_718cc901\Interop.CDO.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\log4net\1.2.10.0__1b44e1d426115821\log4net.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Web.Services3\3.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Web.Services3.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\7cc1add3\d0a54ea8_06b0cb01\Reports.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\d21c7a5b\c0ab56e3_7393c901\RssToolkit.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\aef40b34\004857e3_7393c901\schedule.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\385f489b\10a1d7a7_06b0cb01\Softronic.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\8da841be\00a05a10_09b0cb01\Softweb.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.ComponentModel.Composition\2009.22.10.0__8fe83dea738b45b7\System.ComponentModel.Composition.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\98d1f046\0064ae44_e8fdca01\System.Web.DataVisualization.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mvc\1.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Mvc.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Telerik.Web.Design\v4.0_2010.3.1109.40__121fae78165ba3d4\Telerik.Web.Design.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\59847d0b\006a4990_517fcb01\Telerik.Web.UI.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\505abbf8\9094ae73_04b0cb01\Tools.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\8ac5a673\d03fec8d_c001cb01\VismaAPI.DLL', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\assembly\dl3\539c675f\10e059e3_7393c901\WYSIWYGEditor.DLL'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Telerik.ReportViewer.WebForms\4.2.10.1110__a9d7983dfcc261be\Telerik.ReportViewer.WebForms.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Telerik.Reporting\4.2.10.1110__a9d7983dfcc261be\Telerik.Reporting.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Entity\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Web.Entity.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Entity\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Entity.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Speech\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Speech.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions.Design\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.Design.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Linq.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Services.Client\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Services.Client.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Services.Design\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Services.Design.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Abstractions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Abstractions.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Routing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Routing.dll'

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\App_global.asax.dll', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\d2f9532a\3cd049e8\App_Browsers.dll', Symbols loaded.

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly'

A first chance exception of type 'System.Reflection.ReflectionTypeLoadException' occurred in mscorlib.dll

A first chance exception of type 'System.Reflection.ReflectionTypeLoadException' occurred in EPiServer.Framework.dll

A first chance exception of type 'System.Reflection.TargetInvocationException' occurred in mscorlib.dll

A first chance exception of type 'System.Reflection.TargetInvocationException' occurred in mscorlib.dll

'WebDev.WebServer40.EXE' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll'

#46872
Jan 09, 2011 15:26
Vote:
 

This error also occurs if I install a fresh site and uppgrade it to c# 4 with visual studio 4 and following these steps on this article
http://world.episerver.com/Articles/Items/EPiServer-CMS-60-now-supporting-ASPNET-40/

 

 

#46916
Jan 11, 2011 2:07
Vote:
 

I've now narrowed this down to something happening in the Episerver.Global which the global.asa file innherits from.
Please help EPiServer!!!!

If inherrit from System.Web.HttpApplication the web application starts at least.

#46917
Jan 11, 2011 2:50
Vote:
 

After a reinstallation of .net 4 it all worked

#46959
Jan 12, 2011 19:16
Vote:
 

Hi,

I am a beginner in mobile app using EPIServer 6.......while i installed MobilePack and trying to display the page in EPIServer.....it is displaying the following errors:

Unable to load one or more of the requested types. The following information may be a subset of the Type/LoaderException information present - inspect with debugger for complete view.
Check assemblies [MobilePack, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] and/or types [EPiServer.MobilePack.Units.Collapsed,
EPiServer.MobilePack.Core.MobileBase,
EPiServer.MobilePack.MobileConnect,
EPiServer.MobilePack.MobileMaps,
EPiServer.MobilePack.Units.RedirectionPlugin,
EPiServer.MobilePack.Units.ListView,
EPiServer.MobilePack.Units.Link,
EPiServer.MobilePack.Core.BrowserType,
EPiServer.MobilePack.Units.PhoneButton,
EPiServer.MobilePack.MobileSite,
EPiServer.MobilePack.modules.MobilePack.Img,

 

 

Can any one figure out this errors?

#52242
Jul 13, 2011 10:41
This thread is locked and should be used for reference only. Please use the Episerver CMS 7 and earlier versions forum to open new discussions.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.