Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

Xml - RightClickMenu

Vote:
 
Hej Jag har precis börjat titta på CMS 5 och stötte på en grej som jag inte riktigt vet hur jag vettigast tacklar. Jag vill skapa mallar som endast spottar ut xml, alltså inte html. Problemet jag stöter på direkt är att Epi verkar kräva att det på sidan finns en -tagg med runat server attribut, för att det krävs för att den i edit/admin läge skall kunna infoga funktionalitet för RightClickMenu. Jag vill kunna plocka bort denna funktionalitet, är det möjligt, isåfall hur ? Felmsg jag får är: RightClickMenu requires a header control on the page. (e.g. ). Jag har spottat ut xml ifrån tidigare versioner av episerver, och då inte stött på detta problem vad jag kan minnas. tacksam för svar
#15813
Oct 05, 2007 15:30
Vote:
 
Hi You can disable the context menu in pre init: protected override void OnPreInit(EventArgs e) { ContextMenu.IsMenuEnabled = false; base.OnPreInit(e); }
#16418
Oct 05, 2007 17:12
Vote:
 
Thank you very much ! That helped ;-)
#16419
Oct 09, 2007 20:58
This thread is locked and should be used for reference only. Please use the Episerver CMS 7 and earlier versions forum to open new discussions.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.