File upload fält i form editorn

Vote:
 
I EPiServers formuläreditor skulle det vara mycket användbart om användaren kunde skapa fält för filuppladdning. Fältet bör ha följande egenskaper: Namn Bredd Värde måste anges Css-klass Målkatalog (till vilken filer laddas upp) Fär att utvecklare enkelt skall kunna bearbeta filerna ihop med inmatad formulärdata bör det finns ett enkelt sätt att koppla ihop ett formulär med uppladdad fil. T ex kan filen prefixas med svars-id eller liknande.
#18636
Oct 22, 2003 11:30
Vote:
 
Denna funktion vore även bra för att kuna bifoga filer till email, t.ex. om man lägger upp ett jobbsökningsformulär där besökaren kan bifoga sin CV.
#18876
May 26, 2004 13:24
Vote:
 
Önskemålet fanns ej registrerat sedan tidigare, men nu är det inlagt i EPiServers wishlist (ref #20137).
#18877
Jun 17, 2004 10:02
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.