Try our conversational search powered by Generative AI!

Innehållsliga biblioteksobjekt

Vote:
 
En funktion som jag frågar efter är "biblioteksobjekt" för innehållet (typ som i dreamweaver). Dessa innebär att användaren kan infoga ett informationsblock var som helst inom sidan. Detta block kan delas mellan flera sidor. Gör man en ändring i orginalet slår detta igenom på alla sidor. Detta är bra om man t.ex. har en räntesats som ligger i brödtexten och som ändras ofta. Eller en e-mail-adress till en viss kontakt-person som måste bytas ut när denne går på semester. //Sebastian
#18631
Oct 02, 2003 10:06
Vote:
 
Menar du att dessa skall vara tillgängliga för redaktörer i editorn eller som utvecklare? Utvecklare brukar normalt använda dynamiska egenskaper för att åstakomma detta. Vi har även diskuterat att införa "globala egenskaper" som går att administrera i administrationsläget.
#18869
Oct 02, 2003 10:06
Vote:
 
Jag menar för redaktören. Även redaktören behöver återvinna delar av sitt material. Redaktören borde kunna markera en del av innehållet och göra ett biblioteksobjekt. Objektet kan han sedan infoga i andra artiklar. Om man uppdaterar objektet uppdateras alla instanser (om man inte valt att frigöra dem från orginalet).
#18870
Oct 02, 2003 10:06
Vote:
 
Man kanske kan se det så här: Det som efterfrågas här är det som skulle lyfta EPiServer till ett content-verktyg från ett avancerat sid-verktyg. Idag begränsas återanvändningen av att sidmallarna kan återanvända delar (egenskaper) från sidor skapade med andra sidmallar, eller till "hämta data från", vilket begränsar återanvändbarheten till identiska egenskaper. Man skulle nog vilja se att kombinationen egenskap/sid-ID vore ett objekt som man som redaktör kunde återanvända. Kanske med en funktion som liknar "Infoga bild" men där man väljer att infoga en fritt vald egenskap från en sida av en annan typ, möjligen med möjlighet att välja CSS-klass. Kan man dessutom sätta rättigheter individuellt på dessa återanvända objekt, så lirar vi i den högre skolan.
#18871
Nov 19, 2003 8:37
Vote:
 
Hej Sebastian, Jo, jag håller helt med dig om att en sådan funktion borde finnas i EPiServer. Vi på EPs nya utvecklingslabb har därför under december-januari arbetat med något som kallas för EPiFields. EpiFileds medger att man via inline-editorn kan infoga "dynamisk" data inuti valfri EPIServer-sida. Detta öppnar nya vägar att göra det enkelt för användarna att göra saker som tidigare krävt programmeringsmässiga anpassningar av mallfilerna. Vi har fokuserat på att trots blandningen av statisk och dynamiskt sidinnehåll kunna bibehålla bra prestanda. EPiFields kommer att visas på Comdex i Göteborg nästa vecka (20-22 januari 2004)och kommer att finnas tillgängligt utan kostnad för EpiServer-kunder/utvecklare på http://r.ep.se Vi arbetar för närvarande med exempelkod och dokumentation, se http://r.ep.se/templates/Page____106.aspx Med vänlig hälsning, Mikael Runhem, EP Research (m@ep.se)
#18872
Jan 15, 2004 15:22
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.