Try our conversational search powered by Generative AI!

EPiServer Link Tool

Vote:
 
Link Tool benyttes når man laster opp en fil fra lokal maskin til webserveren. For de kundene som laster opp mange dokumenter, og benytter filstruktur under Global files hadde det vært svært nyttig å kunne resize hele Link Tool vinduet slik at man fikk mere plass (både bredde og høyde) i Global files-seksjonen.
#18641
Nov 17, 2003 15:59
Vote:
 
Link Tool har i dagsläget en väldigt dubbel funktion, i form av både ett verktyg för att länka in bilder och dokument i en sida - men även som du säger för att ladda upp filer till webservern. I samband med att vi nu (till version 4.30) inför utökade filhanteringsmöjligheter (som metadata, rättigheter, etc) i EPiServer kommer det att finnas ett separat verktyg för detta som är mer ändamålsenligt än Link Tool. Därmed kommer användaren i förlängningen både att få ett bättre och kraftfullare verktyg att arbeta med filer samt en "renare" Link Tool.
#18879
Jan 29, 2004 11:13
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.