Try our conversational search powered by Generative AI!

Sista lövet, ingen tillgänglig sidtyp.

Vote:
 
I en informationsstruktur finns oftast en sista nivå, "lövet" på trädet. Under lövet ska inget läggas till. När man väljer tillgängliga sidtyper för sidtyper i admin finns inte valet "ingen sidtyp". Det innebär att jag minst måste tillåta en sidtyp under varje sidtyp. Förvirrande. Inför valet "Inga sidor kan skapas under den här sidtypen".
#18642
Nov 19, 2003 8:46
Vote:
 
Kan meddela att detta redan ligger på vår önskelista.
#18880
Dec 09, 2003 17:03
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.