Try our conversational search powered by Generative AI!

storleksförändring av bilden

Vote:
 
Jag har märkt att det är svårt att storleksförändra en bild i epi4, i alla fall om man vill ha proportionerna intakta. Det vore bra om man kunde låsa portionerna genom att hålla nere shift när man skalar om den. Visst, Epi är inget bildredigeringsverktyg, men det skulle nog spara en del tid för redaktören. Om Epi dessutom spottade ut en bild i rätt upplösning via .Nets bildgenerator så vore det strålande!
#18619
Feb 24, 2003 14:01
Vote:
 
Meridium har utveckat en pluggin till EPi 4 som löser detta. I plugginen kan man antigen skala för hand eller be EPiServer hantera skalningen åt redaktören så att bilden följer stilmallen. Plugginen kommer säljas via oss och Elektropost.
#18862
Mar 06, 2003 9:28
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.