Try our conversational search powered by Generative AI!

Nya knappar i editorn

Vote:
 
Kan/kommer man att kunna skapa egna knappar i editorn? Vissa kunder efterfårgar t.ex. möjlighet att kunna använda bilder, men inte kunna ladda upp egna. Andra vill ha fördefinierade utseenden på vanlig webbsida med t.ex. vissa spaltlayouter (tabeller etc.) som de vill kunna återanvända på olika sidor utan att man behöver skapa en ny sidmall.
#18621
Mar 17, 2003 9:59
Vote:
 
Vi sitter just nu och implementerar en dhtml-editor som vi har som mål att släppa under sommaren. Denna kommer att ha gränssnitt utåt för att kunna lägga till knappen/funktionalitet och den kommer även att lösa en del av de problem och önskemål som finns i dagsläget.
#18863
May 16, 2003 10:49
Vote:
 
Kan tillägga att API:t utåt består av ett klient-API (i jscript) samt ett server-API som man programmerar mot med godtyckligt språk i VS.NET. En hel del av editorn kommer att kunna modifieras och byggas ut.
#18864
May 16, 2003 11:14
Vote:
 
Kommer ni att bygga denna editor från "scratch" eller på en færdig komponent? Finns i så fall komponenten att ladda ner nu? Det våra kunder klagar mest på ær att tabellredigering och "remove formatting" inte fungerar så bra. Anna
#18865
May 21, 2003 10:25
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.