Flere tabeller i skjema-modulen

Vote:
 
Vi har en kunde som sterkt ønsker å kunne opprette mer komplekse skjemasider, dvs. kunne opprette tabeller der det kan slås sammen celler. Dagens løsning gir bare mulighet til en enkel tabell pr. skjema.
#18658
Mar 23, 2004 21:33
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.