Sletting av enkeltrader i Skjemadata

Vote:
 
I tilknytning til et skjema for feks. påmelding til et kurs er det ønskelig å kunne slette enkelt rader. Dagens løsning tillater bare sletting av hele søkeresultatet, under arkfanen Skjemadata. Vår kunde er svært misfornøyd med dette.
#18659
Mar 24, 2004 12:54
Vote:
 
Det går att ta bort en enskild rad genom att kopiera det datumet för den enskilda postningen och göra om sökningen med det kopierade datumet som värde för första och sista postningsdatum. Jag kan dock hålla med om att det är lite omständigt så vi skall se över om vi kan förändra detta.
#18895
Apr 06, 2004 11:18
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.