SaaS CMS has officially launched! Learn more now.

Stöd för funktionshindrade

Vote:
 
Det finns ett önskemål från Habiliteringen Landstinget Dalarna att kunna använda "hot keys" vid navigering för funktionshindrade. Första bokstaven i varje länk blir en klickbar länk som även kan nås genom att trycka på "alt+den första bokstaven i länken". Det är den funktionen man önskar via hot-key.
#18661
Apr 01, 2004 13:56
Vote:
 
Det är rent allmänt inte någon bra idé eftersom det kan finnas många sidor med samma första bokstav. Om man ändå implementerar något av denna typ bör man också ändra på TITLE attributet så att det framgår att man kan använda hot-keys. Men om du ändå vill fortsätta är det ganska enkelt att skapa en egen webbkontroll som genererar en länk (dvs ett element) med nödvändiga attribut. Det blir dock lite svårare om kontrollen skall hindra att olika länkar får samma hot-key.
#18896
May 06, 2004 14:33
Vote:
 
Jag kan tillägga från EPiServer-utvecklarhåll, att vi har ögonen på det här med hotkeys och tillgänglighet. I 4.30 har vi gjort en del förbättringar vad gäller den biten (t ex när gäller hotkeys så finns det numera på flera standardmallar) och vi kommer att fortsätta med förbättringarna i kommande versioner. Edit-läget kommer vi säkerligen också att göra mer tillgängligt genom att lägga till någon form av hotkeys-funktionalitet. Problemet är, vilket redan nämnts, att edit-läget har mycket dynamiskt innehåll vilket man måste ta hänsyn till.
#18897
May 27, 2004 12:04
Vote:
 
Det gäller också att hålla koll på vilka tangenter som redan används av webbläsaren eller operativsystemet. När man tar hänsyn till det blir det inte så många tangenter kvar. Se http://www.clagnut.com/blog/193/ för en bra sammanställning av vanligt använda snabbtangenter. I kommentarerna till inlägget finns en annan sammanställning av vilka som är "lediga".
#18898
Jun 09, 2004 15:53
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.