Färger i tabellceller

Vote:
 
Idag går det bara att välja från en lista av standard färger (Svart, blå ...). Det går i och för sig att genom att klicka på ytterligare några knappar definiera sin egen färg men det måste göras för varje cell. Skulle det inte kunna vara möjligt att konfigurera dessa färger själva? I sin enklaste form skulle detta kunna vara vara två parametrar i web.config med text respektive färgkod. Dessa skulle sedan dialogen för celler och tabeller använda för att initiera sina listor.
#18665
May 18, 2004 13:14
Vote:
 
Det finns ett par önskemål till EPiServer som har med detta att göra: Issue #14118 - Define own colors (name, hexcode) that show up in color lists in editor dialogs. Issue #18831 - Improve color-picker to allow for saving colors and entering hex-values Det är efterfrågade funktioner, så någon form av lösning kommer säkert... (inget datum spikat).
#18900
May 25, 2004 15:39
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.