Try our conversational search powered by Generative AI!

PDF

Vote:
 
Är det någon som använder någon bra free- eller shareware som alternativ till Adobe Acrobat för att publicera dokument på webben?
#11207
Dec 06, 2004 9:26
Vote:
 
Finns det inte en bra sådan lösning i EPi 4.40? Tyckte jag läst det någonstans. Morgan
#11544
Dec 06, 2004 9:56
Vote:
 
Ja, det vore spännande att få läsa lite mer om PDF funktionerna i 4.40, någon som har testat?
#11545
Dec 06, 2004 17:23
Vote:
 
Hej Arne! Vi i Kristianstad använder PDF995 www.pdf995.com för att göra om office dokument till PDF. Det fungerar bra och är gratis om man står ut med "Pop Up:s" med reklam. Annars kostar det 9.95 dollar.
#11546
Dec 09, 2004 10:36
Vote:
 
Vi har tittat på PDF995 och tycker att filerna blir för stora. Ofta 3-5 gånger större än med Acrobat. Det har ju ingen betydelse vid små dokument, men stora dokument kan bli ohanterliga.
#11547
Dec 09, 2004 15:09
Vote:
 
Hej! Har tidigare använt mig av PDFCreator som är ett lysande GNU licensierat program (a.k.a gratis) för skapande av PDF dokument. Litet, snabbt och effektivt! Mer info och nedladdning: http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/index_en.htm Thomas
#11548
Dec 10, 2004 11:01
Vote:
 
Hej! I mallarna till EPiServer 4.40 finns mycket riktigt en ny mall som är till för att kunna skapa ifyllda pdf-dokument "on-the-fly". Tanken är att man skapar ett grunddokument som innehåller inmatningsfält och lägger upp detta på sin webbplats. När användaren väljer att skapa ett dokument byggt på grunddokumentet så kommer man att få ge värden för dessa inmatningsfält och sedan får man ner ett färdigt pdf-domunent med de ifyllda värdena.
#11549
Dec 15, 2004 16:58
Vote:
 
Kommentar: Grunddokumentet som Linus skriver om är ett PDF formulär i form av en PDF-fil som har skapats med Adobe Acrobat Professional. Acrobat Professional kan nämligen skapa PDF-formulär med inmatningsfält. Dessa fält är egentligen tänkta att använda från Acrobat Reader och därigenom fylla i blanketter mm. Det vi har gjort är att göra en EPiServerfunktion som letar igenom den uppladdade PDF-filen efter sådana fält och sedan visa upp fälten på EPiServer-sidan. När fälten fyllts i så skapar sedan EPiServer en ny PDF-fil som är en kopia av ursprungsfilen, fast med ifyllda uppgifter i stället för fälten. Denna teknik lämpar sig för exempelvis visitkort, där det finns fasta platser för Namn, Telefonnummer osv. Dock lämpar sig inte denna teknik för att exempelvis "spara denna sida som PDF" eller PDF-dokument som blandar text med inmatade uppgifter på ett ostrukturerat sätt. Exempel på detta är om man i en mening vill infoga saker som "vi har denna månad sålt för X kronor, vilket var Y procents skillnad". Eftersom PDF-lösningen i 4.40 arbetar med fält skulle det i detta exempel innebära att om man en månad har sålt för 100 i stället för 99 så skulle det bli en siffra för mycket för att "rymmas" inuti texten..
#11550
Dec 16, 2004 15:44
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.