Try our conversational search powered by Generative AI!

Skapa arbetsflöde

Vote:
 

Hej!
Jag har tänkt att skapa någon form av arbetflöde där skribenter, som inte kan publicera, ska kunna fixa till sidor och klicka på Klar för publicering. När de gjort det var tanken att det skulle skickas ett mail till mig och där finnas en länk till sidan de gjort klar för publicering och jag skulle enkelt och smidigt kunna publicera sidan.

Jag har dock inte lyckats att få till det här. Nu undrar jag om det finns någon som vet om detta är möjligt och i så fall har några tips på hur jag praktiskt går tillväga? 
Vi har version CMS 5 av EPiServer.
Ralf Sundhäll
Marks kommun

#56067
Jan 03, 2012 11:17
Vote:
 

Hej, vilken version av EPiServer CMS 5 kör nì? Vad händer när ni kör arbetsflödet, kickar det igång eller händer det inget, får ni några felmeddelanden? Vilket arbetsflöde kör ni (det finns 4 standardflöden), hur har ni konfigurerat flödet?

Man kan sätta upp det här på lite olika sätt med ett sekventiellt eller parallellt (flera i en grupp kan godkänna) arbetsflöde. Den triggande händelsen i det här fallet är "PageCheckedIn", och om användarkontona är rätt uppsatta med email etc, får man ett mail med länk till sidan för godkännande. Den som har skapat sidan får också ett mail när sidan är approved/not approved.

Konfiguration av arbetsflöden beskrivs i Admin-manualen för CMS 5 på s 23 här: http://world.episerver.com/Documents/Manuals/EPiServer%20CMS/AdminManuals/EPiServer%20CMS%205%20R2/Administrat%c3%b6rshandbok%20EPiServer%20CMS%205%20R2%20(Swedish)%20RevB.pdf

#56139
Jan 09, 2012 9:48
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.