Try our conversational search powered by Generative AI!

Mall som känner av om det är preview

Vote:
 
Någon som vet om det går att få en mall att känna av om sidan visas som preview i /edit-läget, eller om det är en skarp visning av sidan? Jag skulle vilja presentera sidan olika beroende på om det är preview eller inte. /Henrik
#12020
Dec 11, 2003 16:17
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.