Inloggning UnifiedPrincipal !

Vote:
 
Kan man hindra EPIServer att ändra Thread.CurrentPrincipal till UnifiedPrincipal ? Vi vill använda vår egen inloggningslösning med episerver \\Richard
#12203
Jan 26, 2005 11:35
Vote:
 
EPiServer behöver UnifiedPrincipal för att kunna fungera korrekt, den kan dock wrappa godtycklig identitet. För att authenticera användare från en extern källa så byggar man en authentication provider som hakas in i EPiServer. Se följande FAQ: http://www.episerver.com/templates/faq____977.aspx
#13830
Jan 26, 2005 20:19
Vote:
 
Har du funnet et løsning på problemet? Får samme feil når vi har laget en egen RoleProvider i webprosjektet.
#13831
Apr 11, 2006 12:51
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.