Problem with spellcheck

Vote:
 

Stavningskontrollen i EPiServer fungerade bra med 2000. sedan vi bytt till XP får vi följande felmeddelande när vi försöker använda stavningskontrollen:

"De aktuella säkerhetsinställningarna tillåter inte att AcitveX-kontroller körs på den här sidan. Det kan medföra att sidan inte visas som den ska."
Error calling SpellcheckText in : 'wordTool' är null eller inte ett objekt.

--------------------------------------------------------------------------------

 Spellcheck in EPiServer worked fine with 2000. Now we have XP and when we try to use spellcheck we get following error:

One or more ActiveX controls could not be displayed because either:
1. Your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page, or
2. You have blocked a publisher of one of the controls.
As a result, the page may not display correctly

/J

#28343
Mar 04, 2009 9:18
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.