Try our conversational search powered by Generative AI!

Format paragraph

Vote:
 
Et par merkelige ting rundt "format paragraph". Det er ikke mulig å markere flere linjer å velge en Style som skal gjelde alt. Må ta linje for linje. Bruker enter som linjeskift. Har også satt
istedenfor

"Remove formatting" virker ikke!

#17214
Aug 28, 2003 8:46
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.