Vulnerability in EPiServer.Forms

Try our conversational search powered by Generative AI!

HTML-error på DefaultFramework.ascx

Vote:
 
På rad 69 i DefaultFramework.ascx finns de två Width-egenskaper på tabellen. En är 100% och den andra är "0". Detta gör att Dreamweaver inte kan rita upp sidan.
#17218
Sep 25, 2003 16:14
Vote:
 
Ok, har åtgärdat detta. Tack för tipset.
#17820
Sep 25, 2003 17:05
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.