Try our conversational search powered by Generative AI!

Lösenordet i klartext???

Vote:
 
Jag föreslår att lösenordet för konton lagras med någon enkel kryptering i databasen så att den inte ligger i klartext för alla administratörer. Just den här detaljen i produkten känns oseriös. /André Ekespong
#18610
Sep 30, 2002 16:36
Vote:
 
Håller med och det ligger på agendan, kommer sannolikt införas redan under oktober månad.
#18860
Sep 30, 2002 17:03
This thread is locked and should be used for reference only.
* You are NOT allowed to include any hyperlinks in the post because your account hasn't associated to your company. User profile should be updated.